JaMaRa rekenaanpak

JaMaRa rekenen, de aanpak bij rekenproblemen

JaMaRa rekenen

Jamara is een rekenaanpak die naast iedere rekenmethode in te zetten is.
Jamara is de afkorting van de eerste 3 kinderen die er mee gewerkt hebben, Jacqueline, Marith en Raf. Na deze 3 kinderen zijn er al velen met succes gevolgd.

Voor wie is jamara?
Kinderen die moeite hebben met rekenen op de basisschool.
Hierbij kun je denken aan kinderen die moeite hebben met automatisering, richting, werkgeheugen of getal besef

Hoe werkt jamara?
Jamara heeft als basis multisensorieel leren. Dit betekent dat er meerdere zintuigen tegelijk gebruikt worden, namelijk voelen, zeggen, zien, horen en ervaren(bewegen). Door deze multisensoriële benadering wordt een uitstekende basis gelegd voor het rekenen. Het rekenfundament wordt sterker dan wanneer er maar 1 of 2 zintuigen gebruikt worden.
De gehele jamara aanpak bestaat uit 40 stappen. Bij iedere stap worden er meerder zintuigen geprikkeld. Het zijn gevarieerde stappen met diverse spelvormen. Waardoor het geheel uitdagend en motiverend blijft.
De jamara aanpak heeft een duidelijke links-rechts rekenrichting, hierdoor is het ook geschikt voor kinderen met richtingsproblemen.
Door steeds dezelfde duidelijke denkstrategie te volgen wordt er op de juiste wijze geautomatiseerd.
Getalbegrip, getalstructuur, splitsen en automatiseren komen allemaal aan bod. Er wordt gestart met concreet materiaal om uiteindelijk op mentaal niveau te rekenen.


Wordt er getelt op de vingers?
Nee, zeker niet. De vingers worden gebruikt voor het voelen van hoeveelheden. Doordat de hoeveelheden gevoeld worden, wordt het leervermogen vergroot. De hoeveelheden worden beter begrepen en er kan betekenis gegeven worden aan de verschillende hoeveelheden.


Wat maakt jamara anders?
Jamara gaat echt terug naar de basis. Het rekenproces wordt als het ware ontleed. Sommen oefenen terwijl je eigenlijk niet snapt wat je aan het doen bent is niet heel zinvol.
Door het inzetten van meerdere zintuigen worden de hersenen gestimuleerd om tot een betere automatisering te komen.
Jamara werkt stapsgewijs en je gaat pas verder als de voorgaande stap goed onder de knie is.

Wil jij, jouw kind ook een uitstekende rekenbasis geven?
Neem gerust contact op met jamara coach Marijke.
www.praktijkdeleefwijzer.nl
praktijkdeleefwijzer@gmail.com
06-11152350

Lees meer »