LEER ONDERSTEUNING

Heeft uw kind moeite met rekenen of schrijven?

Rekenen
Als jamara rekencoach kan ik hulp bieden bij rekenproblemen. Dat kan zowel bij jonge als oudere kinderen, die moeite hebben
met rekenen.
Jamara is er opgericht om een goede basis te leggen wat betreft getalbegrip. Het automatiseren en een duidelijke rekenrichting
komt ook aan bod bij jamara. We gaan rekenen met het lijf. Hiervoor gebruiken we de vingers, we gaan niet tellen op de vingers.
We gebruiken de vingers om het getal te voelen.
Jamara is al bij vele kinderen succesvol toegepast. Het stevige fundament wat er met jamara wordt gelegd heeft uw kind een
levenlang plezier van.
We starten met een uitgebreide intake om te kijken waar uw kind moeite mee heeft, daarna wordt een plan van aanpak
gemaakt en gaan we van start. Het is belangrijk dat u thuis ook tijd maakt om samen met uw kind de oefenen dagelijks te doen.
Dit kost ongeveer 10 minuten per dag.

Tafels oefenen
Veel kinderen hebben moeite met het automatiseren van de tafels. Daarvoor hebben wij speciale tafeltraining. Voor
meer informatie stuur gerust een mailtje.

Schrijven

Naast de jamara rekencoach cursus heb ik de cursus schrijfmotorische therapie gevolgd.
Bij schrijven wordt vaak alleen gekeken naar problemen met de fijne motoriek. Schrijven is echter veel meer dan de fijne motoriek.
In schrijven zitten de volgende componenten, bewegen, vormen en ruimte. Al deze componenten moeten goed op elkaar afgestemd
zijn om tot schrijven te komen. Actieve reflexen kunnen er ook voor zorgen dat kinderen moeite hebben met schrijven.
Na een uitgebreide intake gaan we een plan van aanpak maken passend bij uw kind. Dan gaan we van start. Het is belangrijk dat u thuis
ook tijd maakt om samen met uw kind te oefenen. Dit kost ongeveer 10 minuten per dag.

Wilt u eerst meer weten over de mogelijkheden, mailt u gerust uw vragen. Of wilt u eerst een oriënterend gesprek dan bent u van harte
welkom om eens te komen kennismaken.

Tarieven:

Oriënterend gesprek  € 15,00
Uitgebreide intake € 35,00
Vervolgafspraak  € 20,00