Woorden maken groep 3/4

€ 1,00

Oefenen de verschillende klanken door het springen van woorden.
Je schrijft de letters buiten op het plein per categorie (a, o, eu, enzovoort). De kinderen gaan zelf woorden bedenken, springen en opschrijven. Als je in groepjes werkt, laat dan ieder kind een woord bedenken, springen en opschrijven.

Wat krijg je?
Het invulblad voor de kinderen, het antwoordenblad met de letters die je op kunt schrijven.